Definition Historie Statsbes√łg i Danmark

Statsbesøgenes historie

Monarker har besøgt hinanden i flere tusinde år. Også udenlandsrejser for danske monarker kendes langt tilbage, og mest berømt er vel Kong Christian I's rejse til Rom, Frederik IV's rejse til Italien eller Christian VI's rejse til Paris. Senere i 1800-tallet med Fredensborgdagene vrimler det med statsoverhoveder, som aflægger besøg, men her er nok mere tale om familiebesøg end egentlige statsbesøg. For øvrigt ville man nok bruge en anden betegnelse dengang: "Kejserinden af Rusland aflægger besøg ved det danske hof i dagene fra….". Om statsbesøg med et indhold, som beskrevet, er der næppe tale.

Først med den moderne udvikling af internationalt diplomati og indlemmelse af staterne i forsvarsalliancer kommer der egentlige statsbesøg. Her understreges det venskabelige forhold mellem landene ved, at landenes statsoverhoveder aflægger det andet lands statsoverhoveder et besøg. Vi er omkring århundredskiftet 1900, og en af de flittigste til at aflægge statsbesøg systematisk er Englands kong Edward VII, som jo også var primusmotor bag etableringen af forsvarsaftaler. I perioden op til Første Verdenskrig er der en udbredt aktivitet på området. Således aflægger både kong Frederik VIII og dronning Louisa, og Kong Christian X og dronning Aleandrine en række statsbesøg. Efter Første Verdenskrig drager kong Christian X og dronning Aleandrine igen på statsbesøg i en række lande, for at takke for, at der ved fredsslutningen i Versailles blev indføjet, at Slesvig skulle have en folkeafstemning om tilhørsforholdet til Danmark eller Tyskland. 

Op gennem 1900-tallet bliver statsbesøgene så mere institutionaliserede, og med kong Frederik IX og dronning Ingrid har statsbesøgene fået den form, de har i dag. Kongeparret aflægger besøg i de fleste europæiske hovedstæder, og i 1960 er man endog på statsbesøg i USA. Denne form overtager dronning Margrethe og prins Henrik efter 1972. Dog er verden blevet mindre, så regentparret kommer længere omkring, end man gjorde før.

Normalt siger man, at et statsoverhoved kun aflægger statsbesøg hos et andet statsoverhoved en gang, men det er ikke altid tilfældet. Således har dronning Margrethe og prins Henrik to gange været på statsbesøg hos dronning Elizabeth af Storbritannien. Første gang i 1974 og anden gang i år 2000. Aflægger man et besøg nummer to i et land, er der for det meste tale om et officielt besøg, hvor der ikke på samme måde udfoldes det helt store ceremoniel.